57798

YAPIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Yapıştırma harcı uygulamalarında uluslararası üç yöntem uygulanmaktadır. Bu üç yöntemin uygulanmasındaki en büyük amaç malzemenin arka yüzeyinin komple harçla kaplanarak hiçbir boş alan kalmamasının sağlanmasıdır. Bu işlem için kullanılacak tarak tipi de işlemin tamamlayıcısı olabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

1. Taraklama Yöntemi
İnce yatak harçlarında, küçük ve orta boyutlu kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan en yangın yöntemdir. Kullanılacak olan yapıştırma harcı, kaplama yapılacak alana el malası ile bastırılarak iyice yayıldıktan sonra seçilen karo boyutuna göre uygun dişli taraklı mala ile 45° ile 60° ' lik açıyla taraklanır. Daha sonra kaplama malzemesi mala ile taraklanmış yüzeye bastırılarak yapıştırılır. tutunmayı arttırmak ve harcın kaplama malzemesi arkasına daha iyi yayılması için lastik çekiç yardımıyla kaplama malzemesi sabitlenmesi sağlanarak teraziye alınır.

2. Yağlama Yöntemi
Bu yöntem ince yatak harçlarında küçük ve orta ebatlı kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılan bir yöntemdir.Yapıştırma harcı, kaplama malzemesinin arka yüzeyine köşe ve kenarlarda boşluk kalmayacak şekilde düz el malası ile tabaka halinde sürülür ve yüzeye yapıştırılır. Daha sonra harcın kaplama malzemesi arkasına daha iyi yayılmasını ve tutunmayı arttırmak için lastik veya tahta çekiç yardımıyla kaplama malzemesi sabitlenerek teraziye alınır.

3. Kombine Yöntem
Ortak yatak harçlarında kullanılan bir yöntemdir. büyük boyutlu kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, daha çok ağırlığa veya trafiğe maruz kalan alanlarda, soğuk iklime sahip yerlerde, dış cephe uygulamalarında bu yöntem tercih edilmelidir. Yapıştırma harcı, hem taraklama yönteminde olduğu gibi zemine sürülüp tarakla çekilir hem de yağlama yönteminde yönteminde olduğu gibi kaplama malzemesinin arkasına ince bir tabaka halinde sürülür. kombine yapıştırma yöntemi ile yapılan uygulamalarda tüketim yaklaşık olarak %30 oranında artacaktır.

Tümü

X